مدیریت و کارکنان مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف، ضمن تبریک سال جدید هجری شمسی به کلیه دانشجوبان، سالی سرشار از سلامتی و موفقیت برای را برای شما عزیزان آرزومند است.