آخرین اخبار و اطلاعیه ها

شما می توانید در این صفحه، از آخرین اخبار، اطلاعیه ها و رویدادهای مرکز کارگاه های آموزشی مطلع شوید.

آخرین اخبار

www.digi-oil.ir

آخرین اطلاعیه ها

ویروس کرونا

آخرین رویدادها

©کپی رایت- مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف. طراحی: م.حمداله زاده