آموزشهای آزاد دوره های بازرسی
 
 
The News

آموزشهای آزاد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مرکز کارگاههای آموزشی دانشگاه صنعتی شریف، دوره های جوشکاری و تستهای غیر مخرب جوش ( NDT ) را در محل دانشگاه برگزار مینماید. کلیه دوره ها به صورت کاملا کاربردی و مطابق با نیاز صنعت و طبق استانداردها برگزار می گردد. همچنین مرکز کارگاههای آموزشی دانشگاه صنعتی شریف آمادگی دارد در صورت نیاز، کلیه دوره های مذکور را در محل شرکتها و سازمانها نیز برگزار نماید.