ثبت نام دوره ها
 
 

ثبت نام دوره ها

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

قوانین و مقرارات فرهنگی و آموزشی

1- فراگیر ملزم به رعایت کلیه شونات اسلامی، اخلاقی و مقررات دانشگاه خواهد بود.

2- استعمال دخانیات در داخل دانشگاه ممنوع بوده و در صورت مشاهده با متخلف برابر مقررات برخورد خواهد گردید.

3- شرط ثبت نام در دوره ها دانشجو بودن و یا فارغ التحصیلی از دانشگاهها خواهد بود.

4- فراگیر مجاز خواهد بود تنها از در ورودی اصلی دانشگاه واقع در خیابان آزادی وارد دانشگاه گردد.

5- دوره ها بر اساس دستورالعمل ASNT آمریکا برگزار خواهد گردید.( SNT-TC-1A )

6- به کلیه شرکت کنندگان در دوره های NDT مدرک حضور در دوره و پس از قبولی مدرک سطح 2 (LEVEL II ) صادر و ارائه خواهد گردید.  نمونه مدارک صادر شده

7- به کلیه شرکت کنندگان در سایر دوره ها مدرک حضور در دوره ( درج نمره به صورت کیفی ) اعطاء خواهد گردید.

8- تدریس کلیه دوره ها، آزمون عمومی و عملی به زبان فارسی و آزمون استاندارد دوره های NDT به زبان انگلیسی خواهد بود.

9- فراگیر ملزم به حضور در تاریخ معین شده برای آزمون خواهد بود و در صورت غیبت نمره صفر برای ایشان منظور خواهد گردید.

10- مدارک دوره های NDT حداقل پس از 20 روز کاری و سایر دوره ها حداقل پس از 15 روز کاری پس از آزمون به شرکت کنندگان اعطاء خواهد گردید.

11- حد نساب تشکیل کلاسها برای دوره های NDT 8 نفر و سایر دوره ها 12 نفر خواهد بود.

12- در صورت انصراف از دوره 10 روز قبل از شروع دوره 20% درصد از مبلغ دوره کسر و مابقی حداکثر ظرف مدت 3 هفته مسترد خواهد گردید در غیر این صورت مبلغ شهریه به هیچ عنوان مسترد نخواهد گردید.

13- در صورت غیبت بیش از 1 جلسه ( موجه ) در دوره از حضور فراگیر در دوره جلوگیری خواهد شد.

14- کلیه دوره ها و امتحانات در مرکز کارگاههای آموزشی دانشگاه شریف برگزار خواهد گردید.

15- در صورت تعطیلی غیر مترقبه فراگیر ملزم به کسب اطلاع از چگونگی تشکیل دوره ها از مسئولین مرکز خواهد بود.

شرایط تخفیف

1) دانشجویان کلیه دانشگاههای کشور در صورت ارائه مدرکی دال بر دانشجو بودن از 10 درصد تخفیف دانشجویی برخوردار خواهند گردید.

2) فراگیرانی که به صورت گروهی ( بیش از 3 نفر ) در یک دوره ثبت نام نمایند از 5 درصد تخفیف برخوردار خواهند گردید.

3) فراگیرانی که در بیش از 3 دوره در یک فصل ثبت نام نمایند از 5 درصد تخفیف برخوردار خواهند گردید.

تبصره1) حداکثر تخفیف ها نمیتواند بیش از 10 درصد گردد.

ثبت نام دوره ها

الف) روش غیر حضوری:

در این روش فراگیر کلیه شرایط و قوانین را مطالعه کرده و سپس با شماره تلفن های زیر تماس و پس از گرفتن شماره حساب مبلغ شهریه را به حساب واریز و سپس فیش واریزی و یا مشخصات پرداخت را از طیق فکس یا تلفنی به اطلاع کارگاه میرساند.

ب) روش حضوری :

در این روش فراگیر کلیه شرایط و قوانین را مطالعه کرده و شهریه دوره را به یکی از دو روش ذکر شده در بند قبلی و یا به صورت حضوری با استفاده از دستگاه پوز واریز کرده و نسبت به پر کردن فرم ثبت نام اقدام و همراه با کپی کارت ملی به مسئول مربوطه تحویل میگردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

الف) کپی کارت دانشجویی یا هر مدرک دیگری دال بر دانشجو یا فارغ الحصیل بودن به تاریخ سال جاری

ب) کپی کارت ملی

ج) کپی فیش واریزی یا پرینت واریز آن لاین

د) تکمیل فرم ثبت نام

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل فرمایید:

66166255 - 66166251 - 66005418