Home
 
 

عضویت در سایت مرکز کارگاهها

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

با توجه به راه اندازی سایت مرکز، از دانشجویان و علاقه مندان عزیز درخواست می گردد در صورت تمایل، به عضویت در سایت مرکزکارگاهها درآمده تا در آینده از اخبار و اطلاعیه های مرکز کارگاههای آموزشی دانشگاه صنعتی شریف آگاهی یابند.