اعضای دانشگاه صنعتی شریف همزمان با سالروز گرامیداشت مقام استاد و در ادامه پویش سه شنبه های بدون خودرو در کنار بازیگران و شاعران مطرح کشور این روز را گرامی می دارند.