انجام خدمات طراحی و ساخت

یکی از وظایف اصلی محوله به دانشگاه ارتباط با صنعت و کمک به حل مشکلات و مسائل صنعت کشور است. در همین راستا مرکز آموزش مهارتهای مهندسی دانشگاه صنعتی شریف همگام با سایر بخش های دانشگاه آمادگی دریافت طرح های پژوهشی و ساخت را از خارج دانشگاه مطابق با سنوات گذشته دارد.

بر همین اساس متقاضیان همکاری با مرکز می توانند با استفاده از راه های ارتباطی با مرکز و یا فرم زیر طرح مدنظر خود را مطرح و ارسال نمایند تا پس از بررسی و امکان سنجی نسبت به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مرکز  اقدام به پاسخگویی و قبول طرح نماید.