۳۴۰ دوره

تعداد دوره های آزاد
برگزار شده

۳۶۰ نفر

تعداد دانشجویان تخصصی
در هر ترم

۴۵۰ نفر

تعداد دانشجویان عمومی
در هر ترم

۱۳۴۴ شمسی

سال تاسیس
مرکز

حامی طرح های خلاقانه

همکاری با طرح های خلاقانه و استارت آپ ها

اگر شما دارای طرح یا ایده خلاقانه هستید و نیاز به حمایت، علی الخصوص جهت ساخت نمونه اولیه و تجاری سازی محصول خود دارید، ما آماده بررسی پیشنهادهای شما هستیم.