همکاری مشترک با استارتاپ ها

هدف ما کمک به استارتاپ هایی است که قصد دارند محصولات یا خدماتی را تولید کنند که یک نیاز واقعی را از مردم در بازار ایران و  بازارهای جهانی را رفع نماید. همکاری مشترک، کمک به باز طراحی، ساخت نمونه اولیه و مواردی نظیر آن راهکار ما برای حل بخشی از نیاز این حوزه میباشد.

بر همین اساس مرکز آموزش مهارتهای مهندسی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه آمادگی دارد تا طرحها و ایده های شما را دریافت نموده و پس از بررسی و امکان سنجی موضوعی اقدام به همکاری نماید. شما میتوانید از طریق راه های ارتباطی و یا فرم زیر اقدام به مطرح نمودن طرح خود نمایید.