برگزاری دوره های مشترک آموزشی و کارگاهی

مرکز آموزش مهارتهای مهندسی دانشگاه صنعتی شریف با دارا بودن نیروی انسانی و متخصص علمی و ماهر و همچنین امکانات سخت افزاری متعدد و به روز،  آمادگی دارد تا با سازمانها، نهادها، شرکتها و موسسات مرتبط در حوزه فعالیت خود اقدام به برگزاری دوره ها، کارگاه ها و سمینار های آموزشی مشترک نماید. لذا خواهشمند است پیشنهادات خود را با طرح موضوع برای ما ارسال تا پس از بررسی های لازم نسبت به عقد تفاهم نامه همکاری و موارد مربوطه اقدامات لازم را انجام دهیم.