به اطلاع متقاضیان محترم دوره های بازرسی و تست های غیر مخرب جوش می رساند که پس از وقفه ۳ ساله، مجددا این دوره ها طبق سنوات گذشته از اوایل اردیبهشت آغاز خواهد گردید. لذا در صورت تمایل می توانید با مراجعه به بخش آموزش های آزاد مرکز، از چگونگی آن اطلاعات بیشتری کسب نمایید.