الزام حضور در کلاسهای کارگاه با لباس کار

 به دلیل خطرات موجود و حفظ  ایمنی و سلامت افراد در هنگام کار در محیط های کارگاهی و آزمایشگاهی به اطلاع می رساند همراه داشتن لباس کار در کلیه کلاس های مرکز الزامی بوده و در صورت نداشتن لباس از حضورشان در کلاس ممانعت به عمل خواهد آمد.

شایان ذکر است مرکز کارگاه ها جهت تسهیل تهیه لباس کار توسط دانشجویان اقدام به تهیه لباس کار با قیمت و کیفیت مناسب نموده است، لذا دانشجوبان می توانند با مراجعه به بخش مدلسازی ( آقای فلاح ) نسبت به تهیه لباس اقدام نمایند. همچنین استفاده از لباس کار دیگران ممانعتی نداشته اما از لحاظ مسائل بهداشتی توصیه نمی گردد.