لیست دوره های در حال اجرا و پیش رو بخش مکانیک خودرو مرکز مهارتهای مهندسی دانشگاه صنعتی شریف

اگر سوالی دارید و یا به مشاوره رایگان نیاز دارید با شماره ۰۹۱۲۰۳۴۴۵۵۲ یا ۶۶۱۶۶۲۷۱-۰۲۱ تماس بگیرید.