برگزاری مسابقات علمی و مهارتی

مرکز آموزش مهارتهای مهندسی دانشگاه صنعتی شریف با توجه به رسالت خود که همانا کمک به پیشرفت علمی و توسعه کشور است، جزو وظایف و مسولیت های خود می داند، با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود، نسبت به طراحی، مدیریت و اجرای مسابقات علمی و مهارتی به شکل مستقل، یا با همکاری سایر بخشهای دانشگاه علی الخصوص انجمن های علمی و نهاد ها و سازمانهای خارج از دانشگاه اقدام نماید.

لذا مرکز آموزش مهارتهای مهندسی به این وسیله آمادگی خود را جهت دریافت پیشنهاد های شما  اعلام می دارد. شما می توانید از طریق راه های ارتباطی ما و یا پرکردن فرم زیر اقدام به ارسال پیشنهادهای خود بنمایید.