آشنایی مربیان آموزشی
 
 

مربیان آموزشی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام و نام خانوادگی

بخش

تلفن

ایمیل

موسی حمداله زاده جوشکاری 66166255 آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
محمد حمیدی جوشکاری 66166255 آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
حسن واعظ مدلسازی 66166252 آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
حسن اشتیاقی اتومکانیک 66166263 آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
محمد زمانی ماشین ابزار 66166256 آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید